Keer terug

TROPONINE en andere merkers voor myocardbeschadiging

Inleiding:

De criteria voor de diagnose "myocardbeschadiging" zijn  voordurend in ontwikkeling.

Waar voorheen myocardinfarct steunde op de triade kliniek (pijn thv de borst), ECG (Q-golven en

ST-elevatie/depressie) en verhoogde hartenzymes.

Met de komst van de ultra-gevoelige Troponine heeft mlen  een specifieke marker voor myocardischemie/schade.Hiierdoor zijn de bepalingen van CK, AST (SGOT) LDH,  en LDH-iso's obsoleet geworden.

2/ Stabiele en onstabiele angor

3/ Mineure myocardbeschadiging (MMD : minor myocardial damage)

 

Enkele belangrijke statistische gegevens

1/ 10-15% van de patienten met acute coronaire klachten vertonen een bevestigd myocardinfarct (MI)

2/ 20% van de patienten met onstabiele angina zullen binnen de 30 dagen een MI ontwikkelen

3/ 20-30% van de patienten met een myocardischemie vertonen aspecifieke klachten

4/ 30% van de patienten met myocardischemie vertonen geen typische ECG afwijkingen

 

Hartenzymes worden nu "hartspiermerkers" genoemd

Naast de klassieke hartenzymes : SGOT, CK, LDH worden CKMB en troponine opgespoord.  CKMB en troponine zijn eiwitten waarvan de massa wordt gemeten (dus niet de enzymatische aktiviteit zoals bij SGOT, CK en LDH).

Men spreekt daarom beter over hartspiermerkers.

 

Wat is Troponine

Het troponinecomplex bestaat uit troponine C, I en T en speelt door interactie met actine , tropomyosine en calcium een centrale rol in de spiercontractie.

Voor de diagnostische bepaling van troponine T wordt enkel de hartspecifieke iso-vorm opgespoord.

 

Belangrijkste kenmerken van Troponine

Hartspierspecifiek (cardiale merker)

(In zeldzame gevallen zou bij patienten met uitgebreide nierinsufficientie en skeletspierziekte een       zwak positieve waarde beschreven zijn)

Komt alleen vrij in het bloed bij necrose van de hartspiercel : een positief resultaat wijst dus steeds op myocardbeschadiging.

Opspoorbaar vanaf  2-3 uur na het optreden van de retrosternale pijn

Blijft lang in bloed aanwezig (tot 14 dagen)

Toegevoegde waarde van Troponine in de 1e lijns- en de extramurale geneeskunde

-      Opsporing van elke myocardbeschadiging : MMD, myocardinfarct, silent infarction, inferiorinfarct, myocarditis (myocardcontusie) : zijn positief voor Troponine

-      Uitsluiten van myocardbeschadiging : stabiele angina, angstaanval of ladderspasmen zijn  negatief voor Troponine

-      Onstabiele angina met MMD is Troponine positief, zonder MMD is negatief

-      Bevestigen van ECG bevindingen, alsook van de andere laboresultaten (SGOT, CK, CKMB-massa)

-      Ziekenhuisopname?  : troponine positief : ja, troponine negatief : opvolgen en observeren (liefst controle ECG en 2e troponinebepaling na 3-tal uren).

-      Bepaling van troponine gebeurt snel : nuttig voor diagnose en therapie (klonterlyse,…)

 

Staalafname voor Troponine

Wij bepalen Troponine T en deze bepaling gebeurt op serum (gewone gestolde buis).

Indien dringend aangevraagd kan het resultaat reeds 1/2 uur na ontvangst op het labo gekend zijn.

Besluit : Bij vermoeden van myocardbeschadiging zal men in het bloed  troponine opsporen.

 

literatuurlijst in het labo.