Keer terug

Mazelen UPDATE

Mazelen: een update:

Naar aanleiding van de stijgende prevalentie van mazelen in België, roept Sciensano op om de vaccinatiestatus voor mazelen na te kijken. De website van Departement Zorg en de recente geupdate versie van de richtlijn Mazelen geven een overzicht van de kliniek, de criteria van een (vermoedelijk) geval en ook de te volgen contactmaatregelen. Wij lichten graag de diagnostiek en het vaccinatieadvies nog eens toe.
Klinisch
Het mazelenvirus (genus Morbillivirus) komt enkel voor bij de mens en veroorzaakt na een incubatieperiode van 7 tot 14 dagen een respiratoire infectie met hoge koorts, hoest, keelpijn, neusloop en conjunctivitis. Na enkele dagen ontstaat het typische exantheem. Mazelen is besmettelijk van 4 dagen vòòr de eerste rash tot 4 dagen na het verdwijnen van het exantheem, en wordt overgedragen via hoesten of niezen (aerosolbesmetting). In 13% van de gevallen ontwikkelt de patiënt otitis media of pneumonie door een secundaire bacteriële infectie. Ernstiger verwikkelingen zijn acute encefalitis (1/1000) en subacute scleroserende panencefalitis (1/100 000, ontstaat na verscheidene jaren, steeds met dodelijke afloop).
In België wordt sinds 1985 op grote schaal gevaccineerd met een trivalent vaccin (MBR), waarna de incidentie van mazelen sterk daalde. Personen geboren tussen 1971 en 1985 zijn mogelijk vatbaar voor mazelen doordat ze niet of onvoldoende gevaccineerd zijn en mazelen niet hebben doorgemaakt. Ondanks de doorgedreven vaccinatie is de incidentie van mazelen nog hoger dan de vereiste incidentie voor eliminatie (< 1 geval per miljoen inwoners). De laatste jaren zijn er zelfs enkele uitbraken.


Diagnostiek

Elk klinisch vermoeden van mazelen moet steeds bevestigd of uitgesloten worden via labodiagnostiek. Dit gebeurt door middel van serologie en met PCR.
Aantonen van mazelen IgM in serum kan tot 6 weken na het ontstaan van het exantheem (met hoogste gevoeligheid 4 dagen na start, voordien kan IgM nog vals-negatief zijn). Ook het aantonen van een viervoudige titerstijging van mazelen IgG na een interval van minstens 14 dagen is bewijzend voor een recente mazeleninfectie.
Elke positieve serologie dient aangevuld te worden met een mazelen PCR (uitgevoerd in het Nationaal Referentiecentrum), bij voorkeur op speeksel of op een keelwisser (minder gevoelig op bloed). De wisser wordt best afgenomen 3 dagen na het optreden van het exantheem (hoogste sensitiviteit), daarna daalt de sensitiviteit

Bronnen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/mazelen,
Richtlijn infectieziektenbestrijding Mazelen versie 06/2024 – Departement Zorg