Keer terug

Galzuren

Inleiding:

Galzuren worden in de lever aangemaakt en in de gal uitgescheiden. Het grootste deel wordt in de dunne darm geresorbeerd en dan door de lever uit het portale bloed verwijderd.

Onder normale omstandigheden ontsnapt slechts een klein deel aan deze enterohepatische cyclus en door een efficiente klaring is de galzuurconcentratie in het bloed zeer laag.

 

Klinisch belang:

Een verhoogde waarde wijst op :

1/ verminderde klaring t.g.v. slechte leverfunctie of aanwezigheid van porto-cavale shunts.

2/ Cholestase : door obstructie wordt de afvloei van gal naar de galwegen verhinderd en ontstaat retrograad een doorsijpelen van gal (en galzuren) naar het bloed.

 

Bij kleine en grote huisdieren?

Vooral bij de hond en de kat, doch volgens recent onderzoek kan deze test ook worden bepaald bij paarden.

 

Staal:

De bepaling gebeurt op serum. Wel relatief veel nodig : 200 l.

De test wordt uitgevoerd de dag zelf of de dag na ontvangst in het labo.

 

Normale waarden:

0 - 4 mol/l

 

Besluit :

Bepaling van galzuren geeft een idee over de leverfunctie en galwegobstructie, terwijl de leverenzymes informatie verschaffen over de graad van leverbeschadiging.