Keer terug

Diagnose ziekte van Cushing

Staal en procedure :

De bepaling gebeurt op ochtendurine.

Men meet de Corticoied / Creatinine ratio in urine (met dexamethasone suppressietest).

 

In ochtendurine worden de corticoiedconcentratie en de waarde van creatinine bepaald

(creatinine is een metaboliet die constant uitgescheiden wordt)

 

De eigenaar verzamelt drie opeenvolgende dagen op steeds dezelfde tijdstippen

een monster ochtendurine. De hier aan voorafgaande avonden wordt de hond

steeds op hetzelfde tijdstip voor het laatst uitgelaten.

 

Nadat het tweede monster werd verkregen wordt gestart met het toedienen

van dexamethasone in tabletten per os op volgende tijdstippen:

12uur 0.1mg/kg lich.gew.

18uur 0.1mg/kg lich.gew.

24uur 0.1mg/kg lich.gew.

Ongeveer 8 uur na het geven van de laatste tabletten verzamelt men het laatste

monster ochtendurine.

 

Interpretatie:

Indien de ratio van beide eerste dagen hoger dan 16 ligt wordt de diagnose

van Cushing gesteld.

Waarden tussen 10 en 16 zijn twijfelachtig; er wordt aangeraden de test te

herhalen na enkele weken

Waarden tussen 4 en 10 zijn normaal

Waarden lager dan 4 wijzen op iatrogene Cushing.

 

Indien de ratio van het derde monster tenminste 50% lager ligt dan het gemiddelde

van de eerste twee ratio's is er sprake van hypofyse-afhankelijk hyperadreno-corticisme.  Is de daling geringer dan kan  zowel een bijnierschorstumor in het spel zijn als een hypofyse-afhankelijk hyperadrenocorticisme dat resistent is aan het

suppressieve effekt van dexamethasone.

 

nb.Kort tevoren toegediend prednisolone wordt meebepaald en kan aanleiding

geven tot zeer hoge C/C waarden

 

opmerking:

De urinestalen mogen in de ijskast bewaard worden.

 

Dexamethasone tabletten : vb.Oradexon (Organon) 10 tabletten à 1.5mg.