Keer terug

Cardiovasculair Risk Profiel

Inleiding

Cardiovasculaire (CV) aandoeningen zijn de voornaamste oorzaak van vroegtijdig overlijden in de meeste Europese landen. Het is ondubbelzinnig aangetoond dat een wijziging in leefgewoonten: door rookstop, gezondere voeding, meer beweging en indien nodig aangepaste medicatie, het aantal en de ernst van de CV-aandoeningen significant verlaagt. Een bijkomend gegeven is dat CV-aandoeningen bij vrouwen duidelijk onderschat zijn.
Het op een overzichtelijke manier voorstellen van deze individuele risicoparameters zal de patiënt helpen bij het beter opvolgen van het advies van de arts.

Visualisatie van het CV-Risk Profiel

De resultaten van 9 verschillende laboratoriumtesten worden in kleur en op een duidelijke en patiëntgerichte manier gevisualiseerd, en dit in een tabel en in een overzichtelijke grafiek. Verder wordt een besluit geformuleerd dat advies verstrekt over te nemen corrigerende acties.

Besluit

Voor een efficiënt gezondheidsbeleid zal men naast het aantonen van risicofactoren, de patiënt helpen bij zijn engagement om zijn levenswijze (rookstop, gezonde voeding, lichaamsbeweging) blijvend aan te passen.
Met de bepaling en de visualisatie van het CV-Risk Profiel heeft de arts een belangrijke tool om hierover snel en begrijpbaar advies te geven.