Keer terug

Bepaling van de TSH concentratie in serum bij honden

Deze test maakt het stellen van de diagnose van primaire hypothyroidie bij honden heel wat eenvoudiger.

Cirkulerende schildklierhormomen worden gereguleerd via een negatief feedback mechanisme, waarbij de hypothalamus - hypofyse - schildklier as is betrokken.

Een daling van FT4 of T4 en T3 veroorzaken een stimulatie van de hypofyse, met als gevolg een stijging van de TSH concentratie.

Bij een primaire hypothyroidie vinden we dus een hoge TSH waarde namelijk  >0,6 ng/dl, samen met een lage FT4 of T4 bepaling.

Indien de daling van T4 echter veroorzaakt wordt door Cushing’s disease of behandeling met corticosteroiden of andere geneesmiddelen die een T4 verlagend effekt hebben (bv. anticonvulsiva, niet steroide ontstekingsremmers) dan meten we een TSH < 0,6 ng/dl.
 
De vroegere TSH stimulatietest wordt overbodig.
 

Bepaling dagelijks op serum.