Nieuws

Afname Covid-19 PCR test

28/03/2021

Wenst u een Covid-19 PCR test te laten afnemen op het labo in Gent of St Niklaas dan kunt u een afspraak online maken via de link rechts boven
U kunt ook al het formulier invullen (download hier) en meebrengen.
Schrijf aub uw email duidelijk en in drukletters. U kunt het resultaat in Engels of Frans laten mailen naar U.

U mag de gratis code ontvangen via www.mijngezondheid.belgie.be op het aanvraagformulier noteren en meebrengen (ook als u reeds een afspraak had gemaakt)

Indien U uw resultaat niet heeft ontvangen binnen de 24u graag zelf een email sturen naar covid@medilab.be met uw naam en geboortedatum.

If you need a Covid-PCT test you can make an appointement via the link at the top.

If you didn't receive your result within 24h, please send an email to covid@medilab.be with your surname firstname and day of birth.

 

Covid-19 PCR : Vanaf 23 november 2020 terug testen asymptomatische personen.

23/11/2020

Vanaf maandag 23 november kan u zich laten testen (Covid-19 PCR : keel/neuswissert) als u een hoogrisicocontact heeft gehad, maar nog geen klachten vertoont. (asymptomatisch bent).  Eveneens na terugkomst uit rode zone (en na invulling PLF).

Wanneer u via SMS een (activatie) code ontvangt van 16 cijfers kan u hiermee rechtstreeks naar het labo komen (moet niet meer langs uw huisarts passeren) . Hiervoor on-line afspraak maken via www.medilab.be (en klik op de link R bovenaan).

Resultaat binnen de 24u.  Kosteloos met de 16-cijferige code of aanvraag via dokter.

Voor vertrek naar het buitenland of voor het werk betaalt u (of uw bedrijf) 48 €.

In het labo kan u betalen met bankkaart of cash.

 

From 23-11-2020 on you can come to our laboratory Medilab for the Covid-19 PCR testing (throat/nose swab).  Please make an appointment via www.medilab.be (and click on the link on the top right).   
Results of the PCR-testing within 24h.

When you received a 16-digit-code the test is free of charge.  If the PCR-test is required for your job or travelling abroad (leaving Belgium) the price is 48 €.   We accept card or cash.

Covid-19 (Corona) : Stand van zaken

23/10/2020

Voor een PCR afname op het labo  in Gent (enkel nog met doktersaanvraag) kan u een afspraak regel via de link links boven op www.medilab.be.
Voor St Niklaas dient u te bellen op 03 7776699

Het labo blijft open voor de afname van stalen (neus/keel) voor Covid-19. We beschikken over het nodige beschermingsmateriaal en het personeeel is opgeleid om dit veilig uit te voeren. Onze wachtzaal werd zo aangepast dat 1 patient per keer binnenkomt en er maximaal 2 patienten te gelijk mogen wachten en dit op een afstand van meer dan 1.5 m. De (normale) bloedafnames (alsook follow-ups, chemo, ...) kunnen zowel in het labo als aan huis (enkel minder mobiele patienten) momenteel doorgaan. Hiervoor kan u on-line de aanvraag laten invullen door uw arts. Ook antistoffen tegen Covid-19 in bloed (immuniteit) kan getest worden. Graag afspraak telefonisch.

laatste update over Coronavirus te vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

27/02/2020

drinkwater analyses

05/09/2019
Onder "download" vindt u het aanvraagformulier voor drinkwater, samen met de prijs en uitleg over de afname.

COZO (om als patient uw resultaten te bekijken)

27/12/2018
Voor patienten die graag hun resultaten zelf willen opzoeken kunt u gebruik maken van www.cozo.be en met uw ID kaartlezer uw labo resultaten opvragen. Ook uw dokter kan mits uw toestemming alle labo resultaten opvragen en bekijken.

GDPR (Generat Data Protection Regulations)

24/05/2018
Vanaf 25 mei 2018 zijn de GDPR richtlijnen van kracht. Gezien we in Belgie reeds jaren over een performante Privacy wetgeving beschikken, verandert er dus relatief weinig. De gegevens van belanghebbenden (patienten,..) worden enkel gebruikt voor communicatie met de betrokken artsen of voor administratieve doeleinden (zoals met ziekenfonds voor facturatie). Het electronisch verzenden van laboresultaten is beveiligd (ge-encrypteerd) via het e-health platform, CoZo, Hector, MedilabOnline, … Email van resultaten wordt strikt beperkt : enkel voor dringende gevallen en alleen naar de aanvragende arts (of naar een hoofdverpleegkundige van een afdeling in een WZC). De politieke wil is er om de patienten toegang te verlenen tot hun eigen (labo)resultaten via hun EPD (electronisch patienten dossier). Zolang dit nog niet in voege is kunnen resultaten enkel gemaild worden naar de patient wanneer wij een positieve identificatie van de patient ontvangen: handtekening van de patient op het aanvraagformulier. Vraagt een patient zijn laboresultaten via email op dan is vermelden van rijksregisternummer, adres en geboortedatum noodzakelijk. Wij staan garant voor de veiligheid van uw gegevens. Medilab Team

Nieuwe regels afgesproken voor een meer transparente facturatie

09/01/2018
Door de continue besparingen in de ambulante Klinische Biologie waren de eerstelijnslaboratoria sedert meerdere jaren genoodzaakt om bij een deel van de aanvragen een beperkt (maar vast) administratief supplement aan te rekenen. In een recent KB van 01-12-2017 worden nieuwe regels afgesproken voor een meer transparente facturatie : De patient ontvangt ipv de (huidige) remgeldfactuur een gedetailleerde rekening waarop naast het remgeld ook de verrichte verstrekkingen (labotesten) en hun kostprijs vermeld staan. Het (vaste) administratief forfait wordt vervangen door een beperkt supplement per analyse. Gezien het aantal analyses per aanvraag verschillend is, zal het bedrag dus ook verschillend kunnen zijn. De patient moet worden ingelicht dat er een beperkt supplement kan aangerekend worden. Dit gebeurt via onze website en in de wachtzaal van ons labo wordt hierover een affiche opgehangen. BELANGRIJK: zoals nu zullen er nooit supplementen zijn voor de sociaal zwakkeren: met voorkeursregeling: OMNIO’s, WIGW’s of wanneer er geen remgeld verschuldigd is. Met dank voor het vertrouwen en de samenwerking, Dr. Philippe Cuigniez en Apr. Biol. Dominique Cuigniez

openingsuren voor bloedafnames

01/11/2016
Op de site Gent kunt u terecht op Maandag tot vrijdag: van 8u tot 20u. zaterdag van 8 tot 13u. Op de site St Niklaas Parklaan 69 van maandag tot vrijdag: van 8u tot 16u. zaterdag van 8u30 tot 12u. In St Amandsberg: ma. tot vrijdag: 8u tot 11u. zaterdag op afspraak.

Oxidatief Stress Profiel (OSP) en CardioVasculair Risico (CVrisk)

28/10/2010

Vrije radicalen zijn schadelijk voor ons lichaam (oxidatieve stress).  Vitaminen en spoorelementen (anti-oxidantia) zijn beschermend en kunnen in het bloed gedoseerd worden. Door de resultaten van deze "anti-oxidantia"  grafisch voor te stellen wordt een begrijpbaar document  aangemaakt.

Voorbeeld Oxidatief Stress Profiel (OSP)
Bijlage OSP profiel

 

Meerdere parameters o.a. cholesterol, triglyceriden, homocyteine... veroorzaken vernauwingen van de bloedvaten. Wij bepalen 9 testen en berekenen het "cardiovaculaire risico".  Ook dit wordt in een duidelijke grafiek voorgesteld Verder zal deze visuele voorstelling een echte steun zijn bij het aanpassen van uw leefgewoontes: CVRisk.

Voorbeeld CV Risk profiel
Bijlage CV-Risk profiel

Zowel de OSP als de CVRisk kunnen door de arts on-line geraadpleegd en uitgeprint worden.

·